Personlig utveckling

Alla framsteg, oavsett om det gäller på individnivå eller i grupp och företag, föregås de alltid av en personlighetsutveckling. Det innefattar att stärka en pesons självkänsla, självförtroende, kunskap och utvecklar sina talanger men kan även betyda att du förbättrar din hälsa, ökar inkomsterna, lär sig stresshantering, mental träning, andlighet och personligt ledarskap. En ledare kan till exempel inte leda andra om denne inte först kan leda sig själv.
Så vi på Estra hjälper dig att hitta dina mål via våra coacher!
En definition av personlig utveckling är – ”Personlig utveckling är den medvetna strävan mot framåtskridande genom ökad självkännedom, kunskap och personliga färdigheter.”
Som företagsledare kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Mycket för att du drunknar i detaljer. Vilket gör att det kan vara svårt att se helheter och du börjar allt mer bekämpa små ”bränder” omkring dig. Som i sin tur tröttar ut dig. Därför gäller det att du blir mer effektiv och strukturerar upp din tid. Så det gäller att börja delegera ut det du skulle göra till exempel. Då kan du koncentrera dig på det som verkligen behöver all din uppmärksamhet.
Ytterligare så börja med att planera in vissa saker som du bara göra vissa tider. Detta kan vara att titta på dina mail till exempel, för det kan vara en verklig tids- och energitjuv. För dina mail är inget som är livsviktigt så det går absolut att vänta med att läsa dessa.
Detta är en av de många sakerna som du kan utveckla och bli bättre på. Så att du får tid över och kan gå hem till familjen i tid och börja morgondagen med nya friska tag.
Vi på Estra ser till att vi hittar alla ”onödiga” arbetsuppgifter och skräddarsyr en lösning som passar just för dig. Som bland annat att du blir bättre på att säga NEJ istället för att skjuta upp besluten tills senare.