Bokföring

Bokföring är något alla företag måste ha. Vi på Estra är medvetna om att många av er tycker det är jobbigt och skulle helst vilja slippa bokföringen. Det går tyvärr inte då det är lag på att föra bokföring och att föra den på rätt sätt. Som tur är har vi två goda nyheter till dig. Den första goda nyheten är att det hjälper dig att hålla koll på hur det går för din verksamhet. Den andra goda nyheten är att vi på Estra gärna hjälper dig med din bokföring. Ta hjälp av oss och bli av med ett av de största stressmomenten som ett företag har. Låt oss hjälpa dig att ta tillbaka kontrollen så du slipper oroa dig.

Vi har god kunskap om bokföring och känner till dess grunder. Många vet inte att den moderna bokföringen inte är så modern och uppkom redan under 1400 talelet i Florens. T-kontot och den så kallade dubblabokföringen uppkom alltså över 600 år sedan och dess principer lever kvar tills idag. Skillnaden är att idag använder vi program på datorn eller gör allt online. Vi har kommit en lång bit i utvecklingen även om principerna har varit de samma. Konton debiteras och krediteras på samma sätt som i Florens mer än 600 år sedan. Vi rapporterar till styrelsen om företaget är stor

t och till skatteverket för att visa på våra intäkter och betala skatt. Dessutom är det ett mått på hur väl ett företag går som man kan visa på banken, för investerare eller för att själv ha koll på hur det går. När alla bokför enligt

vissa fastställda principer blir det även lättare att jämföra sig själv med andra företag och konkurrenter. Kom ihåg att bokföring inte måste vara tråkigt, det måste bara blir rätt. Ofta blir

många nya företagare och entreprenörer stressade över det här momentet. Låt oss på Estra hjälpa dig så du lär dig att stå på egna ben.

Två bokföringsmetoder

I Sverige och i andra delar av världen brukar man hålla sig till liknande principer. Här i Sverige finns två accepterade sätt att bokföra på. fakturametoden och kontantmetoden. Du väljer metod när du registrerar ditt företag och det är viktigt att sedan hålla sig till den metoden man valt. I vissa fall kan man byta metod men oftast håller man sig till den som man redan valt. Fakturametoden som är den vanligaste bygger på dina fakturor som namnet avslöjar. Dessa bokförs när de kommer in och inte när de betalas. Det gör att betalningen betalas separat när den väl kommer in. Du kan välja den här metoden om du vill men har du en omsättning på över tre miljoner så har du inget val utan måste använda dig av denna metod.

Om du har ett mindre företag kan du däremot använda dig av kontantmetoden eller bokslutsmetoden.  Tanken är att denna är lite mindre krävande. Men kom ihåg börjar du med denna ska du fortsätta bokföra med denna förutsatt att du inte omsätter mer än tre miljoner. Då kommer du behöva byta till faktureringsmetoden. Därför väljer även många andra företag att börja med den sistnämnda. Kontantmetoden är vanlig när mindre verksamheter som små företag eller föreningar bokför. Denna metod bygger på som namnet avslöjar att bokföringen sker när pengarna överförts. På så sätt blir det en aningen lättare metod enligt många. Så fördelen är klar, simpelt och lätt men nackdelen blir att man får en sämre överblick över verksamheten.

Bokföring övrig information

Vilken metod man använder är bara en liten del av bokföringen. Andra saker som är värda att nämna här är till exempel skillnaden mellan en grundbok och en huvudbok. Grundboken består av alla affärshändelser och samlas i både grundboken och huvudboken. Dessa ska sorteras i kronologiskordning. I huvudboken är det däremot tvärtom med det lägsta kontonummret först. Innehållet i båda böckerna är alltså detsamma fast i olika ordning. När du följer dessa anvisningar och bokför på rätt sätt kallas det för god redovisningsed. Det är lagstadgat att all bokföring ska ske med en sådan. Det gäller att lagar och praxis följs och det är bokföringsnämnden som har ansvar för detta. Det kan gälla vilka konton som bör användas och att du systematiskt bokför på samma sätt. Ett exempel är att använda samma konto till samma transaktioner och inte byta till höger och vänster även om båda konton hade kunnat användas.

Kom ihåg att företaget granskas när det året lider mot sitt slut. Sköts inte allt snyggt kan det bli böter. Vid året slut är det även dags för ett bokslut. Ett bokslut är ett sätt att avsluta årets redovisning och bokföring på. Där hittar du en sammanställning av bokföringen och hur det har gått för företaget. Om det är något man måste känna till och varför vissa extraordinära saker kan ha hänt. Det är här man hittar årets resultat. Kom ihåg att vi på Estra gärna hjälper dig med dels den löpande bokföringen men även med årsredovisningen och bokslutet. Tveka inte att höra av dig till om om det är något du undrar över eller vill ha hjälp med.