Bokföring

 Vi på Estra kan hjälpa dig gärna med din bokföring och tar hand om den helt och hållet den åt dig. Samtidigt som du har full insyn i din bokföring. Eller få tips och råd hur du själv ska kunna hantera din bokföring och på vad du måste tänka på och så vidare.
Grunder I Bokföring
När du bokför visar du hur finansiella medel rör sig i en verksamhet. När du bokför idag använder du dig av samma principer som handelsmännen i Florens gjorde en gång i tiden. De uppfann nämligen den dubbla bokföringen i slutet av 1400-talet. Skillnaden idag är att du inte är tvungen att göra alla beräkningar själv. Det finns numera bokföringsprogram som gör beräkningar åt dig och dessutom kan du göra online och slippa ha med en stor bokföringsbok med dig hela tiden.
Debet och kredit – är två centrala begrepp inom bokföring och företräder egentligen inte mer än höger och vänster sida i en så kallad T-kontouppställning. När du bokför så kommer du även i kontakt med så kallade bokföringskonto som representerar olika poster i företaget, till exempel bankkonto, försäljning, inventarier, inköpskostnader, inkomster med mera.
Dessa kontot debiteras och krediteras för att visa att saldot ökar eller minskar. Beroende på vilket sort konto det är ökar det eller minskar i antigen debet eller kredit. Du bokför i huvudsak för att kunna följa den ekonomiska utvecklingen i din verksamhet och för att ha underlag som du kan redovisa till olika parter, till exempel ditt företags styrelse eller Skatteverket. Driver du eget småföretag är det viktigt att ha koll på företagets ekonomiska situation för att kunna planera verksamheten med bra förutsättningar. Ett bra sätt att få struktur på företaget ekonomi är bland annat att göra en budget och löpande göra sin bokföring.
Bokföring behöver vara varken svårt eller krångligt men visst kan det vara mycket nytt i början. Därför kan vi stå till tjänst här på Estra och se till att du kommer igång och för att sedan stå på egna ben.

Två bokföringsmetoder

Det finns två olika metoder att bokföra på, fakturametoden och kontantmetoden. När du registrerar ditt företag för moms får du ange vilken av metoderna du ska använda dig av.
Fakturametoden – Vilket innebär att alla kundfakturor bokförs när de skapas och alla leverantörsfakturor bokförs när de kommer in till företaget. När dessa sedan har blivit betalda, bokförs själva betalningen separat. Denna metod är obligatorisk för en verksamhet med en årsinkomst på över tre miljoner eller mer och är praxis för aktiebolag.
Att bokföra med faktureringsmetoden föredras i många fall av revisorer då den anses de den sanna bilden av verkligheten och underlättar bokföringen eftersom en faktura kan kopplas direkt till en bokföringspost. När man bokför enligt denna metod så redovisar i momsdeklaration tidigare.
Kontantmetoden – Den kallas även för bokslutsmetoden. Vilket innebär att bokföring av utgifter och inkomster bokförs när en in- eller utbetalning sker. Kontantmetoden används av verksamheter som omsätter mindre än tre miljoner kronor. Även de verksamheter som inte har så många transaktioner per år brukar tillämpa denna metod så som till exempel föreningar, idrottsklubbar och så.
Denna metod bokförs när pengarna har överförts. Detta gör att kontantmetoden anses oftast vara en enklare version av löpande bokföring eftersom det endast är in- och utbetalningar som bokförs. Nackdelen är att det kan vara svårare att ha överblick på den ekonomiska biten för verksamheten.
Vid bokslut måste dock samtliga fakturor som inte har betalats bokföras på sista dagen i räkenskapsåret. Därför kallas ibland kontantmetoden även för bokslutsmetoden. Momsen kan redovisas vid betalningstillfället i enligt med hur fakturorna bokförs. Om det däremot finns obetalda fakturor vid räkenskapsårets slut ska momsen på dessa redovisas i bokslutet.

Bokföring övrigt

Grundbok och huvudbok – Alla affärshändelser är bokföringsposter och förs in en så kallad grundbok och i en huvudbok. I grundboken är alla affärshändelserna strukturerade i en kronologist ordning med den äldsta affärshändelse först. I huvudboken är strukturerad som en systematisk kontonummerordning med de lägsta kontonumret först. Bägge böckerna innehåller alltså samma information men har olika strukturer.
God redovisningssed – All bokföring ska ske enligt en god redovisningssed. Vilket innebär att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas, Det är Bokföringsnämnden (BFN) som har det övergripande ansvaret för utvecklingen av en god redovisningssed.
Vid räkenskapsårets slut granskas bokföringen av revisorer för att se om bokföringen har skett enligt en god redovisningssed. Om en god redovisningssed inte har följt ka leda till att företaget eller näringsidkaren i värsta fall får böta.
Bokslut – Alla företag ska vid räkenskapsårets slut avsluta sin bokföring med ett bokslut. Ett bokslut är en sammanställning av bokföringen och det vara i forma av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Upprättande av bokslut innebär att sammanställning affärshändelserna i resultaträkning och en balansräkning. Resultaträkning innehåller en översikt över intäkter och utgifter och visar företagets resultat. Dessutom ska det finnas tilläggsuppgifter till både resultat- och balansräkningen.
Om ett företag har en nettoomsättning som inte överstiger tre miljoner kan företaget välja att göra ett så kallat förenklat bokslut som endast innehåller resultat- och balansräkning.
Så är du nybörjare i bokföring så kom till oss på Estra så hjälper vi dig!